Hoe werken we


• Wij tonen veel empathie in de richting van een benadeelde.

• GRM Expertises stelt het slachtoffer centraal en heeft respect voor de gesprekspartners.

• GRM Expertises werkt snel en transparant.

• Er is sprake van een open communicatie.

• GRM Expertises is gewend proactief te werken.

• Na een opdracht wordt benadeelde door ons, eventueel in het bijzijn van een belangenbehartiger bezocht. Bij voorkeur komen wij bij de mensen thuis.

• Er worden met benadeelden en de opdrachtgever heldere afspraken gemaakt over het vervolgtraject, hetgeen in de rapportage wordt vastgelegd.


• Rapportages en correspondentie worden, afhankelijk van de wens van de opdrachtgever, digitaal of per post verzonden.

• De medisch adviseur verzamelt de noodzakelijke medische informatie en doet schriftelijk verslag van zijn bevindingen.

• Bij het toedrachtonderzoek worden door grondig onderzoek zoveel mogelijk feiten verzameld er wordt hoor en wederhoor toegepast.

• Getuigen en betrokkenen worden tijdens het toedrachtonderzoek gehoord, waarna de verklaringen op schrift worden gesteld en direct worden ondertekend.

• Als één van de weinige bureaus hebben wij een vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om onderzoeken te mogen doen.

Zie verder onder ‘Wie zijn we‘.

Schade regelen doet GRM Expertises zoveel als mogelijk door middel van persoonlijk contact, bij voorkeur bij de mensen thuis!

Wij behandelen zaken als:
– eenmalige opdracht (intake, herbezoek, bespreking belangenbehartiger, eindgesprek);
– deelopdracht (volledige behandeling persoonlijke schade, waarbij de opdrachtgever kopieën ontvangt van alle correspondentie);
– outsourcement (hierbij ontvangt de opdrachtgever geen correspondentie en behandelen wij ook de claims van werkgevers, UWV en zorgverzekeraars. Indien mogelijk plegen wij ook regres op derden).
Alle mengvormen zijn uiteraard mogelijk.

Wie zijn we?

GRM Expertises is een onafhankelijk, landelijk werkend expertisebureau voor onder andere toedrachtonderzoek en aansprakelijkheidsbeoordeling, het regelen van letsel- en overlijdensschaden en mediation.

Meer over GRM Expertises

Waar staan we voor?

GRM Expertises staat voor snel, deskundig en oplossingsgericht schaderegelen met een realistische en gezond kritische blik op hetgeen wordt gevorderd. Dit uiteraard op een fatsoenlijke manier en met een respectvolle bejegening in de richting van onze gesprekspartners

Lees meer