Links

www.verkeersongeval.nl
Site voor verkeersslachtoffers

www.pgb.nl
Site over het persoonsgebonden budget

www.stichtingpiv.nl
Personenschade Instituut van Verzekeraars

www.verzekeraars.nl
Verbond van Verzekeraars

www.deletselschaderaad.nl
De Letselschade Raad

www.nisletsel.nl
Nederlands Instituut van Schaderegelaars

www.szw.nl
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.uwv.nl
UWV

www.sdu.nl
CAO’s

www.cbs.nl
Centraal Bureau voor de Statistiek

www.lsa.nl
Vereniging van letselschadeadvocaten

www.overheid.nl
Alles over de overheid, inclusief wet- en regelgeving

www.nmi-mediation.nl
Alles over het Nederlands Mediation Instituut

Schade regelen doet GRM Expertises zoveel als mogelijk door middel van persoonlijk contact, bij voorkeur bij de mensen thuis!

Wij behandelen zaken als:
– eenmalige opdracht (intake, herbezoek, bespreking belangenbehartiger, eindgesprek);
– deelopdracht (volledige behandeling persoonlijke schade, waarbij de opdrachtgever kopieën ontvangt van alle correspondentie);
– outsourcement (hierbij ontvangt de opdrachtgever geen correspondentie en behandelen wij ook de claims van werkgevers, UWV en zorgverzekeraars. Indien mogelijk plegen wij ook regres op derden).
Alle mengvormen zijn uiteraard mogelijk.

Wie zijn we?

GRM Expertises is een onafhankelijk, landelijk werkend expertisebureau voor onder andere toedrachtonderzoek en aansprakelijkheidsbeoordeling, het regelen van letsel- en overlijdensschaden en mediation.

Meer over GRM Expertises

Waar staan we voor?

GRM Expertises staat voor snel, deskundig en oplossingsgericht schaderegelen met een realistische en gezond kritische blik op hetgeen wordt gevorderd. Dit uiteraard op een fatsoenlijke manier en met een respectvolle bejegening in de richting van onze gesprekspartners

Lees meer