Over GRM Expertises

GRM Expertises is een onafhankelijk landelijk werkend expertisebureau voor onder andere het regelen van letsel- en overlijdensschaden, toedrachtonderzoek, aansprakelijkheidsbeoordeling en mediation.

Wij werken in opdracht van:
• Verzekeringsmaatschappijen
• Makelaars in Assurantiën
• Bedrijven (zogenaamde eigen risicodragers)
• Overheid

Ons bureau is sinds 01-01-2001 operationeel. De directie wordt gevoerd door John Peerbolte en Bianca Vrolijk.

De deskundigheid wordt gewaarborgd door onder andere het bijwonen van symposia, incompanytrainingen en frequent vakinhoudelijk overleg.

Onze deskundigen en ons bureau zijn lid van het NIVRE, PIV en NIS. Alle Register-Experts zijn verplicht zich voortdurend her- en bij te scholen. Uiteraard staan wij ingeschreven in het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Voor medische adviezen kunnen wij onder andere terecht bij onze eigen medisch adviseurs, drs. R.E.F. Zick, orthopedisch chirurg niet praktiserend en dr. C.T. Koorevaar, orthopedisch chirurg.

Uiteraard, afhankelijk van de wens van de opdrachtgever, maken wij ook gebruik van andere medisch adviseurs. In ons team wordt veel gedaan aan onderlinge kennisuitwisseling.

Schade regelen doet GRM Expertises zoveel als mogelijk door middel van persoonlijk contact, bij voorkeur bij de mensen thuis!

Wij behandelen zaken als:
– eenmalige opdracht (intake, herbezoek, bespreking belangenbehartiger, eindgesprek);
– deelopdracht (volledige behandeling persoonlijke schade, waarbij de opdrachtgever kopieën ontvangt van alle correspondentie);
– outsourcement (hierbij ontvangt de opdrachtgever geen correspondentie en behandelen wij ook de claims van werkgevers, UWV en zorgverzekeraars. Indien mogelijk plegen wij ook regres op derden).
Alle mengvormen zijn uiteraard mogelijk.

Wie zijn we?

GRM Expertises is een onafhankelijk, landelijk werkend expertisebureau voor onder andere toedrachtonderzoek en aansprakelijkheidsbeoordeling, het regelen van letsel- en overlijdensschaden en mediation.

Meer over GRM Expertises

Waar staan we voor?

GRM Expertises staat voor snel, deskundig en oplossingsgericht schaderegelen met een realistische en gezond kritische blik op hetgeen wordt gevorderd. Dit uiteraard op een fatsoenlijke manier en met een respectvolle bejegening in de richting van onze gesprekspartners

Lees meer