Waar staan we voor?

Door onze open en directe aanpak wordt snel duidelijkheid geboden over de aansprakelijkheidsvraag en/of de hoogte van de schade. Daarbij wordt intensief telefonisch en schriftelijk contact onderhouden met de opdrachtgever, de benadeelde en de belangenbehartiger, zodat er altijd duidelijkheid is over de status van het onderzoek- of schaderegelingstraject.

GRM-Expertises staat voor:
– integriteit
– een open en directe communicatie
– duidelijkheid in de schaderegeling
– gedegen toedrachtsonderzoek
– een brede deskundigheid met creatieve oplossingen
– voortdurende toetsing van de kwaliteit van de dienstverlening aan onder andere de GBL en de overige bestaande richtlijnen en aanbevelingen

Kortom: net dat stukje extra.

Schade regelen doet GRM-Expertises zoveel als mogelijk door middel van persoonlijk contact, bij voorkeur bij de mensen thuis!

Wij behandelen zaken als:
– eenmalige opdracht (intake, herbezoek, bespreking belangenbehartiger, eindgesprek);
– deelopdracht (volledige behandeling persoonlijke schade, waarbij de opdrachtgever kopieĆ«n ontvangt van alle correspondentie);
– outsourcement (hierbij ontvangt de opdrachtgever geen correspondentie en behandelen wij ook de claims van werkgevers, UWV en zorgverzekeraars. Indien mogelijk plegen wij ook regres op derden).
Alle mengvormen zijn uiteraard mogelijk.

Wie zijn we?

GRM-Expertises is een onafhankelijk, landelijk werkend expertisebureau voor onder andere toedrachtonderzoek en aansprakelijkheidsbeoordeling, het regelen van letsel- en overlijdensschaden en mediation.

Meer over GRM Expertises

Waar staan we voor?

GRM-Expertises staat voor snel, deskundig en oplossingsgericht schaderegelen met een realistische en gezond kritische blik op hetgeen wordt gevorderd. Dit uiteraard op een fatsoenlijke manier en met een respectvolle bejegening in de richting van onze gesprekspartners

Lees meer