Wat betekent uw gesprek met een van onze experts?

De expert komt bij u langs om een gesprek te hebben over het voorval dat u hebt meegemaakt. Het kan gaan om een onderzoek naar de toedracht van het voorval maar het kan ook gaan om een inventariserend gesprek over uw schade.

Wanneer het gaat om een toedrachtonderzoek zal aan u worden gevraagd de toedracht in een verklaring weer te geven. Die verklaring wordt door onze expert in overleg met u opgesteld zodat die precies weergeeft hoe het volgens u is gebeurd.

Wanneer het gaat om uw schade dan kan dat betekenen dat u letsel hebt opgelopen, maar het kan ook betekenen dat een van uw naasten is overleden. Hoe dan ook zijn er emoties bij betrokken en wij zullen daarom respectvol met uw situatie omgaan. Wij willen graag van u horen welke invloed het voorval op uw leven heeft gehad en met u onderzoeken hoe dit in de schaderegeling tot uiting kan komen.

Waar moet u rekening mee houden? Teneinde zorgvuldig uw situatie in beeld te krijgen zal het gesprek geruime tijd duren. Een uur tot anderhalf uur is gebruikelijk. Wij zullen u informeren over de manier waarop de schaderegeling gestalte krijgt en tegelijkertijd zullen wij van u informatie vragen om een goed beeld te krijgen van uw situatie en hetgeen u is overkomen.

Tegenwoordig is het gebruikelijk dat u zich kunt legitimeren dus daar zal naar worden gevraagd.

Bij letselschade zal het gesprek onder andere gaan over de medische gevolgen, de nog bestaande klachten en de gevolgen voor uw werk, gezinssituatie, huishouden, hobby etc. Het is fijn wanneer u bijvoorbeeld uw zorgpas en uw afsprakenkaartjes i.v.m. artsenbezoek bij de hand hebt. Wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid is het fijn dat u informatie beschikbaar houdt over uw inkomenssituatie.

Bij overlijdensschade zullen wij in eerste instantie aan u vragen welke invloed het overlijden heeft gehad en daarbij zullen wij uitleg geven over de manier waarop een dergelijke schade kan worden geregeld. Overlijdensschade kan complex zijn dus pas tijdens het gesprek zal duidelijk worden welke informatie er precies nodig is.

Voor de behandeling van personenschade is het uitgangspunt dat het slachtoffer centraal moet staan. Inmiddels is door De Letselschade Raad de Gedragscode Behandeling Letselschade opgesteld, en hierin kunt u lezen hoe het proces is ingericht. Om de site van De Letselschade Raad te bezoeken klikt u op www.deletselschaderaad.nl

Schade regelen doet GRM Expertises zoveel als mogelijk door middel van persoonlijk contact, bij voorkeur bij de mensen thuis!

Wij behandelen zaken als:
– eenmalige opdracht (intake, herbezoek, bespreking belangenbehartiger, eindgesprek);
– deelopdracht (volledige behandeling persoonlijke schade, waarbij de opdrachtgever kopieĆ«n ontvangt van alle correspondentie);
– outsourcement (hierbij ontvangt de opdrachtgever geen correspondentie en behandelen wij ook de claims van werkgevers, UWV en zorgverzekeraars. Indien mogelijk plegen wij ook regres op derden).
Alle mengvormen zijn uiteraard mogelijk.

Wie zijn we?

GRM Expertises is een onafhankelijk, landelijk werkend expertisebureau voor onder andere toedrachtonderzoek en aansprakelijkheidsbeoordeling, het regelen van letsel- en overlijdensschaden en mediation.

Meer over GRM Expertises

Waar staan we voor?

GRM Expertises staat voor snel, deskundig en oplossingsgericht schaderegelen met een realistische en gezond kritische blik op hetgeen wordt gevorderd. Dit uiteraard op een fatsoenlijke manier en met een respectvolle bejegening in de richting van onze gesprekspartners

Lees meer