Wie zijn we?

GRM-Expertises is een onafhankelijk, landelijk werkend expertisebureau voor onder andere toedrachtonderzoek en aansprakelijkheidsbeoordeling, het regelen van letsel- en overlijdensschaden en mediation.

Wij werken in opdracht van:

  • verzekeringsmaatschappijen
  • makelaars in assurantiën
  • bedrijven (zgn. eigen risicodragers)
  • overheid

Het bureau is sinds 1 januari 2001 operationeel. De directie wordt gevoerd door John Peerbolte en Bianca Vrolijk.

De deskundigheid wordt gewaarborgd door onder andere het bijwonen van symposia, het lidmaatschap van NIVRE, PIV en het NIS. Daarnaast hebben wij regelmatig onderlinge kennisuitwisseling.

Voor medische adviezen kunnen we onder andere terecht bij onze eigen medisch adviseur drs. R.E.F. Zick, orthopedisch chirurg niet praktiserend.

Schade regelen doet GRM-Expertises zoveel als mogelijk door middel van persoonlijk contact, bij voorkeur bij de mensen thuis!

Wij behandelen zaken als:
– eenmalige opdracht (intake, herbezoek, bespreking belangenbehartiger, eindgesprek);
– deelopdracht (volledige behandeling persoonlijke schade, waarbij de opdrachtgever kopieën ontvangt van alle correspondentie);
– outsourcement (hierbij ontvangt de opdrachtgever geen correspondentie en behandelen wij ook de claims van werkgevers, UWV en zorgverzekeraars. Indien mogelijk plegen wij ook regres op derden).
Alle mengvormen zijn uiteraard mogelijk.

Wie zijn we?

GRM-Expertises is een onafhankelijk, landelijk werkend expertisebureau voor onder andere toedrachtonderzoek en aansprakelijkheidsbeoordeling, het regelen van letsel- en overlijdensschaden en mediation.

Meer over GRM Expertises

Waar staan we voor?

GRM-Expertises staat voor snel, deskundig en oplossingsgericht schaderegelen met een realistische en gezond kritische blik op hetgeen wordt gevorderd. Dit uiteraard op een fatsoenlijke manier en met een respectvolle bejegening in de richting van onze gesprekspartners

Lees meer